Ako pracujeme?

1. Náš klub pracuje v meste Košice. Máme tri centrály – 1. Výmenník na ulici Obrody (stretnutia v pondelky o 16:00), 2. ZŠ Postupimská určené len pre žiakov tejto ZŠ (stretnutia vo štvrtky 14:00) a 3. ZŠ Hroncová určené len pre žiakov tejto ZŠ (stretnutia v stredy 13:30).

2. Fungujeme na dvoch úrovniach – pravidelné stretnutia každý týždeň v určený deň, ktoré trvajú od 60 do 120 minút a víkendové akcie 1 – 3x do mesiaca.

3. Víkendové akcie sú buď jednodňové akcie bez prespania alebo viacdňové výpravy s prespaním. Robievame prespania v chatkách alebo v teplých mesiacoch v stanoch.

4. Okrem týchto dvoch foriem práce robievame návštevy plavárne, lezeckej steny, verejného korčuľovania, výstav, organizujeme herňu spoločenských hier, geocaching, všetko podľa aktuálnej ponuky.

5. Súčasťou programu sú aj ďalšie prvky – napríklad dlhodobé hry alebo tzv. Dračie výzvy (súbor nepovinných dlhodobých úloh rozdelených do tém, zameraných na rozvíjanie osobnosti po všetkých stránkach)

6. Členské na rok je 24 euro, platí sa naraz v septembri (prípadne po prihlásení). Použije sa na nájom a výbavu klubu. Je možné zaplatiť po dohode nižšiu sumu (väčšinou od polroka suma 12 euro)

7. Akcie sa platia samostatne – podľa pokynov pred akciou.

8. Na výlety nám chodievajú skúsení vedúci z OZ Dračia stopa. Snažíme sa o pravidelnú účasť, aby si deti zvykli na konkrétnu skupinu animátorov. Na akcie môžu chodiť aj rodičia.

Pripravte sa na extra zážitky, aké vám len tak hocikto neponúkne !!! (hlavne na viacdenných akciách) 🙂 🙂 🙂