Keďže je čím ďalej tým väčší problém s mobilnými telefónmi a inou elektronikou, máme v klube zavedené nasledujúce pravidlá :

 

Schôdzky :

mobily sú uložené v „domčeku pre mobily“ s vypnutým zvonením. Ak vedúci schôdzky neurčí inak, ich používanie je zakázané.

 

Výlety a iné akcie :

Mobilné telefóny môžu deti používať pri ceste vlakom/autobusom. Počas samotného výletu je používanie elektroniky zakázané. Výnimku povolí hlavný vedúci (napríklad z dôvodu fotenia, hľadania geocache skrýš, zisťovania informácií od HZS a uloženia ich čísla a pod.)