hlavný vedúci GaBo

mobil : 0940 884 685

mail : ozdraciastopa@gmail.com

 

vedúci : Zuzka Sabolová, Radka Majsniarová

členovia – deti :