Stratené mesto Z je etapová dobrodružná hra pre rok 2019/2020.

Hovorí vám niečo meno Percy Fawcett? Bol to dobrodruh, ktorého oslovila Kráľovská geografická spoločnosť z Veľkej Británie aby zmapoval Amazónsku džungľu v oblasti hraníc Peru a Bolívie. Tieto miesta, bohaté na kaučuk, v tom čase výnosnou obchodnou komoditou, boli v centre záujmu oboch krajín a jednou z jeho úloh bolo presné vytýčenie hranice.

Pri plnení tejto úlohy sa Fawcett od indiánov dozvedel o existencií tajomného Eldoráda – vyspelého obrovského mesta uprostred džungle. Nazval ho mesto Z a v rokoch 1918 – 1926 absolvoval niekoľko výprav s cieľom mesto nájsť. Posledná výprava sa mu stala osudnou – zľahla sa po ňom zem.

Dnes vieme, že v džungli existujú stopy obrovských stavieb, širokých bulvárov, násypov na brehoch riek, ktoré držali obrovské mosty, základy obrích chrámov, ktoré postavila civilizácia o ktorej dodnes vieme len veľmi málo.

Toto je výprava po Fawcettových stopách. Nechal nám mapy, ktoré vytvoril, indície, ktoré miesta navštívil, čo našiel. Na konci nás možno čaká … mesto Z.

Pravidlá hry

A) Základné pravidlá :

 1. Cieľom hráčov je získať čo najviac bodov a „+ vlastností
 2. Hráči získavajú body za :
  1. účasť na schôdzke 2 body
  2. účasť na výlete 3 body
  3. účasť na viacdennom výlete 4 body
  4. víťazstvo v etape 4 body
  5. úplná povinná výbava na každom výlete/schôdzke 1 bod
  6. kešky nájdené na výletoch 1 bod
  7. ak dovedieš do klubu nováčika (musí mať aspoň 2 mesiace aktívnej účasti) 2 body
  8. 1., 2. alebo 3. miesto v bodovanej hre 1 bod
  9. zápis do klubovej kroniky 3 body
  10. splnená oblasť v Dračích výzvach (pozri menu „Pre členov“ – „Dračie výzvy“) 3 body
  11. zvládnutie jednej z tém turisticko-orientačného behu bez chyby 1 bod
  12. nevhodné správanie od -1 až do -5 bodov
 3. Hra je rozdelená na etapy, tie sa vyhodnocujú samostatne
 4. Pre každú etapu sú určené 1 alebo 2 výlety. Kam sa pôjde sa hráči dozvedia z indície vždy na predošlom výlete (preto nie sú všetky výlety v zozname akcií)

B) + vlastnosti a úlohy k nim

 1. + vlastnosti získavajú hráči splnením konkrétnej úlohy, v rámci aktuálnej etapy, zoznam úloh a + vlastností je v tabuľke s popisom etapy (klikni v menu „Pre členov“ – „Celoročná hra“ – (etapa, ktorú chceš zobraziť)).
 2. za každú získanú + vlastnosť dostanú hráči prívesok v príslušnej farbe
 3. Na každom výlete sa určí hráč, ktorý bude vodcom celej skupiny – bude to hráč s najväčším počtom + vlastností.

C) Vyhodnocovanie hry a jednotlivých etáp

 1. Celá hra a jednotlivé etapy sa vyhodnocujú zvlášť
 2. Poradie hráčov v hre určuje počet bodov
 3. Poradie hráčov v etape určuje počet + vlastností
 4. Do mesta Z (akcia za odmenu na konci roka) budú môcť ísť 5 najlepší z vyhodnotenia hry