Schôdzky

Stretnutia cez týždeň v poobedňajších hodinách plnia úlohu pravidelne sa opakujúcej aktivity. Na schôdzkach trénujeme zálesácke zručnosti, pripravujeme sa na výlety a súťaže a hráme množstvo hier.

V ZŠ Postupimská a ZŠ Hroncová je system nasledovný :

  • kto chodí do školského klubu poobede, vyzdvihneme ho z triedy a po schôdzke vrátime naspäť
  • kto nechodí do školského klubu počká na vrátnici školy desať minút pred začiatkom schôdzky
pondelok Výmenník Obrody 16-17:30 
utorok  
streda

ZŠ Hroncová 13:30-14:30 (I. skupina)

ZŠ Hroncová 14:30-15:30 (II. skupina)

štvrtok ZŠ Postupimská 14-15:00 
piatok  

Kalendárium

Predpokladaný program schôdzok