Schôdzky

Stretnutia cez týždeň v poobedňajších hodinách plnia úlohu pravidelne sa opakujúcej aktivity. Na schôdzkach trénujeme zálesácke zručnosti, pripravujeme sa na výlety a súťaže a hráme množstvo hier.

 

pondelok  
utorok  
streda  
štvrtok  
piatok  

Kalendárium

Predpokladaný program schôdzok