Schôdzky

Stretnutia cez týždeň v poobedňajších hodinách plnia úlohu pravidelne sa opakujúcej aktivity. Na schôdzkach trénujeme zálesácke zručnosti, pripravujeme sa na výlety a súťaže a hráme množstvo hier.

V ZŠ Postupimská a ZŠ Hroncová je system nasledovný :

  • kto chodí do školského klubu poobede, vyzdvihneme ho z triedy a po schôdzke vrátime naspäť
  • kto nechodí do školského klubu počká na vrátnici školy desať minút pred začiatkom schôdzky
pondelok 16-17:30
Výmenník Obrody
   
utorok      
streda    

13:30-14:30 (I. skupina)

14:45-15:45 (II. skupina)

ZŠ Hroncová

štvrtok   14-15:00
ZŠ Postupimská
 
piatok      

Predpokladaný program schôdzok

mesiac

Výmenník Obrody

(pondelok 16:00)

ZŠ Hroncová (streda 13:30 / 14:45) a ZŠ Postupimská (štvrtok 14:00)

september KPZ, úvod do dlhodobej hry, motokáry KPZ, úvod do dlhodobej hry
október oheň, fakľa z brezovej kôry, plaváreň oheň, fakľa z brezovej kôry
november dračie výzvy, lezecká stena dračie výzvy, spoločenské a iné hry