Schôdzky

Stretnutia cez týždeň v poobedňajších hodinách plnia úlohu pravidelne sa opakujúcej aktivity. Na schôdzkach trénujeme zálesácke zručnosti, pripravujeme sa na výlety a súťaže a hráme množstvo hier.

 

Prihlasovanie na schôdzky (max 6 osôb na termín)

 

 

Kalendárium

Predpokladaný program schôdzok