Schôdzky

Úloha pre hru Stratené mesto Z – II. etapa Zlatá šifra :

Ak chceš ďalší prívesok, na hociktorú schôdzku do 14.2.2020 (predĺžené, pôvodne do 31.1.) dones nasledujúce veci :

.-.-.-/–..–/–..–/.-.-.-

.-.-.-/.-.-.-

.-.-.-/.-.-.-/.-.-.-

–..–

.-.-.-/–..–

.-.-.-/–..–/.-.-.-/.-.-.-

–..–/.-.-.-/–..–

.-.-.-/–..–

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-|..-|-|—||.–.|—|–|—|-.-.|-.-|..-||-.–.|…-|-.–|-|.-..|.-|-.-.||.-|.-..|.|-…|—||.–.|.-.|.|.–.|..|…|-.–.-|

pomôcka

 

Stretnutia cez týždeň v poobedňajších hodinách plnia úlohu pravidelne sa opakujúcej aktivity. Na schôdzkach trénujeme zálesácke zručnosti, pripravujeme sa na výlety a súťaže a hráme množstvo hier.

V ZŠ Postupimská a ZŠ Hroncová je system nasledovný :

  • kto chodí do školského klubu poobede, vyzdvihneme ho z triedy a po schôdzke vrátime naspäť
  • kto nechodí do školského klubu počká na vrátnici školy desať minút pred začiatkom schôdzky
pondelok Výmenník Obrody 16-17:30 
utorok  
streda

ZŠ Hroncová 13:30-14:30 (I. skupina)

ZŠ Hroncová 14:30-15:30 (II. skupina)

štvrtok ZŠ Postupimská 14-15:00 
piatok  

Kalendárium

Predpokladaný program schôdzok

mesiac

Výmenník Obrody

(pondelok 16:00)

ZŠ Hroncová (streda 13:30 / 14:45) a ZŠ Postupimská (každý druhý týždeň štvrtok 14:00)

január Morseova abeceda, pravidlá turistického orientačného behu (TOB), telocvičňa Morseova abeceda, pravidlá turistického orientačného behu (TOB), telocvičňa
február

TOB : práca s mapou,

plaváreň

TOB : práca s mapou
marec

TOB : turistické, topografické značky,

lezecká stena

TOB : turistické, topografické značky
apríl

TOB : uzly,

motokáry

TOB : uzly
máj

TOB : technické stanoviská (plazenie, lávka, hod na cieľ),

plaváreň

TOB : technické stanoviská (plazenie, lávka, hod na cieľ), prvá pomoc