Schôdzky

Stretnutia cez týždeň v poobedňajších hodinách plnia úlohu pravidelne sa opakujúcej aktivity. Na schôdzkach trénujeme zálesácke zručnosti, pripravujeme sa na výlety a súťaže a hráme množstvo hier.

V roku 2020/21 budú krúžky na školách spustené až od októbra, prihlasovať sa však môžete od nástupu do školy.

 

pondelok

ZŠ Park Angelinum 14:00 – 15:00

Výmenník obrody, 16:00 – 17:30

utorok ZŠ Krosnianska 4, 15:00-16:00
streda ZŠ Hroncová 23, 14:00-16:00
štvrtok  
piatok  

Kalendárium

Predpokladaný program schôdzok