Schôdzky

Stretnutia cez týždeň v poobedňajších hodinách plnia úlohu pravidelne sa opakujúcej aktivity. Na schôdzkach trénujeme zálesácke zručnosti, pripravujeme sa na výlety a súťaže a hráme množstvo hier.

pondelok 16:00 – 17:30
Výmenník Obrody
 
utorok    
streda    
štvrtok   13:30 – 14:30
ZŠ Postupimská
piatok    

Predpokladaný program schôdzok

mesiac

Výmenník Obrody

(pondelok 16:00)

ZŠ Postupimská

(štvrtok 13:30)

marec Azimuty, tréning technických zručností (plazenie, lanová lávka a pod.) tréning technických zručností (plazenie, lanová lávka a pod.)
apríl Rastliny, dreviny, tréning technických zručností (plazenie, lanová lávka a pod.) tréning technických zručností (plazenie, lanová lávka a pod.)
máj športové hry, opakovanie pravidiel TOB športové hry
jún v júni nás čaká iba rozlúčková schôdzka v júni nás čaká iba rozlúčková schôdzka