Náš tím : hlavný vedúci : Ľuboš Zahradníček (GaBo)

vedúci družiny žltých bleskov (ZŠ Postupimská) : Ľuboš Zahradníček (GaBo)

vedúci družiny lovcov bizónov (Výmenník Obrody) : Radka Majsniarová

vedúci družiny múdrych sov a rýchlych šípov (ZŠ Hroncová – prípravka) : Karolína Hamráková, Zuzana Zambová

vedúci družiny lesných vlkov (ZŠ Hrondová – staršie deti) : Karolína Hamráková, Zuzana Zambová

Príležitostne animátori z Dračej stopy.

 

Kontakty : 0940 884 685 (GaBo – Ing. Zahradníček), ozdraciastopa@gmail.com, facebook.com/draciastopa