Výlety

Akcie v teréne (výlety) sú najdôležitejšou časťou našej činnosti. Robíme poldenné, celodenné aj viacdňové akcie s prespaním, cez leto chodievame stanovať.

Pre deti zo ZŠ Hroncová sú výlety neoddeliteľnou súčasťou krúžku. Každý krúžok má časovú dotáciu 2 hodiny týždenne. My robíme schôdzky 1 hodinu týždenne a zvyšný čas dopĺňame výletmi – preto by ste sa mali výletov zúčastňovať (v popise je uvedené, pre koho je výlet určený )

Prehľadný kalendár akcií a schôdzok. V tabuľke sa pohybujete tak, že na ňu kliknite a šipkami na klávesnici sa posúvajte hore a dolu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené bližšie informácie o nadchádzajúcich akciách :

Informácia o najbližších akciách Poplatok (členovia) Poplatok (nečlenovia)

Niečo sa chystá … 😉 😉 😉 všetko závisí od pravidiel a možností, ale spravíme  to ešte v máji 🙂  … sledujte náš facebook www.facebook.com/dokstopa aj túto stránku.

 

A možno v júni čiastočne obnovíme činnosť

 

A možno príde aj kúzelník … 🙂