Výlety

Akcie v teréne (výlety) sú najdôležitejšou časťou našej činnosti. Robíme poldenné, celodenné aj viacdňové akcie s prespaním, cez leto chodievame stanovať. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené informácie o pripravovaných akciách :

Informácia o najbližších akciách Poplatok (členovia) Poplatok (nečlenovia)
14.-15.6.2019 Slovenský pohár a majstrovstvá KE a PO kraja v pretekoch TOB, Poprad, Svit ?? euro  
21.-23.6.2019 stanovačka a rafting PIENINY ?? euro  
akcia za odmenu – Miskols Tapolca barlangfurdo

iba pre 3 najlepších z hry Tajomstvo Amazónie

?? euro

nemôžu ísť

1.-.5.7.2019 kombinovaný tábor Poď si po zážitky – outdoorový (Pondelok – Streda dennou formou, Streda večer – piatok večer prespanie v Stratenej)

Prihláška a info

70 euro 76 euro