Výlety

Akcie v teréne (výlety) sú najdôležitejšou časťou našej činnosti. Robíme poldenné, celodenné aj viacdňové akcie s prespaním, cez leto chodievame stanovať.

Pre deti zo ZŠ Hroncová sú výlety neoddeliteľnou súčasťou krúžku. Každý krúžok má časovú dotáciu 2 hodiny týždenne. My robíme schôdzky 1 hodinu týždenne a zvyšný čas dopĺňame výletmi – preto by ste sa mali výletov zúčastňovať (v popise je uvedené, pre koho je výlet určený )

Prehľadný kalendár akcií a schôdzok.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené bližšie informácie o nadchádzajúcich akciách :

Informácia o najbližších akciách Poplatok (členovia) Poplatok (nečlenovia)

22. február 2020 Folkmarská skala

výlet II. etapy celoročnej hry Stratené mesto Z, dozvieme sa na ňom, kam pôjdeme v ďalšej etape …

ZRAZ ::: 6:45 pred ZŠ Hroncová alebo 7:15 autobusová stanica Košice

NÁVRAT ::: 16:45 železničná stanica Košice, 17:15 pred ZŠ Hroncová

SO SEBOU ::: preukaz na železnicu (prípadne hocijaký s fotkou a dátumom narodenia), jedlo a teplý čaj v termoske, nepremokavá obuv, teplé oblečenie podľa aktuálnej predpovede počasia, tričká a ponožky na prezlečenie, zvážte igelitové sáčky na nohy – odporúčam do rezervy, použijeme ich, keď by sme si prezúvali ponožky.

TRASA ::: Košické Hámre,,most – Folkmarská skala (nejdeme cez Gregorov prameň, poznáme skratku) – Kojšov

naspäť autobusom do Margecian a vlakom do Košíc

NÁROČNOSŤ ::: stredne náročné

VZDIALENOSŤ ::: 8 km

PREVÝŠENIE ::: na trase vystúpame 600 metrov do výšky

Prihláška tu alebo cez horné menu v časti Prihláška – Prihláška na výlety

3 eurá

4 eurá

2. – 6.3. jarný kombinovaný tábor

Bližšie info a prihláška TU

4 – 6.3. výprava Slovenský kras – Háj (súčasťou jarného tábora, možné prihlásiť sa aj samostatne )

ZRAZ ::: (ak sa prihlasuješ len na výpravu) ….

ROZCHOD :::

SO SEBOU :::

UBYTOVŇA ::: obecná ubytovňa obce Háj 

PROGRAM ::: 

štvrtok : trasa Turniansky hrad – Zádielská tiesňava vrch – Háj

piatok : Hrnčiarska dieľňa pani Amálky, peši do Turne nad Bodvou na autobus

JEDÁLNIČEK :::

streda – večera :

štvrtok – raňajky :

štvrtok – desiata, obed, olovrant : jabĺčko, chlieb, syr, saláma, zelenina

štvrtok – večera :

piatok – raňajky :

piatok – desiata : kexík :))))

piatok – obed :

DVOJICE :::

ČO SI DVOJICE ROZDELIA :::

ČO DONESIE KAŽDÝ ZVLÁŠŤ :::

ČO NENOSTE :::

AKO SA ZBALIŤ :::

Prihláška je tá istá ako prihláška na tábor vyššie, z otázky „Prihlasujem sa na“ vyberte „prespávaciu časť“.

35 eur

iba ak bude súhlasiť hlavný vedúci s účasťou