Výlety

Výlety sú najdôležitejšou časťou činnosti. 

Jednodňové výlety sú neoddeliteľnou súčasťou krúžku. Každý krúžok má časovú dotáciu 2 hodiny týždenne. My robíme schôdzky 1 hodinu týždenne a zvyšný čas dopĺňame výletmi – preto by ste sa mali výletov zúčastňovať.

 

Pred každým výletom vyplňte nasledujúce tlačivo (nesmie byť staršie ako 24 hodín): Vyhlasenie_rodica o bezinfekčnosti (*.pdf) 

 

Informácia o najbližších akciách Poplatok (členovia) Poplatok (nečlenovia)

22.5.-23.5.2021 pretek turistický orientačný beh – I. kolo Slovenského pohára, Podhájska

 

Zisťujeme záujem. Prosím berte to vážne a kto chce ísť, čím skôr sa prihláste. Zatiaľ nevieme, či preteky budú (či ich bude možné organizovať) – aj organizátori zisťujú záujem a čaká sa na uvoľnenie opatrení.

 

KEDY::: 22.5. – cesta tam

NÁVRAT::: 23.5. večer

Spať budeme v ubytovni.

 

Propozície a info o preteku na stiahnutie

 

Prihláška TU

 

Všetky ďalšie info neskôr.